Wysoka punktacja za publikację artykułu

4+1_okladki_siepien_2015Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 13 pkt za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „ Logistyka i Transport”, który ukazuje się 2 razy w roku. Prezentowane są w nim rezultaty badań kadry naukowej MWSLiT we Wrocławiu oraz naukowców z innych uczelni. Od 2010r. pozyskano także środki finansowe z MNISZW – Indeks Plus na umiędzynarodowienie i upowszechnienie tego projektu w środowisku naukowym. Nad doborem nadsyłanych artykułów czuwa międzynarodowy Komitet Naukowy składający się z wybitnych krajowych i zagranicznych specjalistów (Francja, Słowacja, Niemcy, Ukraina, Holandia, Wielka Brytania, Turcja, Bułgaria, Chiny) z dziedziny logistyki, transportu, zarządzania i zarządzania kryzysowego.

W czasopiśmie publikowane są w szczególności:

  • artykuły naukowe prezentujące, z różnych perspektyw badawczych, wszelkie problemy współczesnej logistyki, transportu, zarządzania kryzysowego,
  • komunikaty z prowadzonych badań w kraju i zagranicą,
  • studia przypadków,
  • recenzje książek (polskich i zagranicznych) oraz omówienia artykułów zamieszczonych w krajowych i zagranicznych periodykach naukowych bądź branżowych,
  • informacje z konferencji naukowych w obszarze logistyki i transportu..

Zapraszamy do odwiedzenia strony czasopisma: http://www.logistics-and-transport.eu/

Czytaj więcej: http://www.mwsl.eu/aktualnosci/1324-wysoka-punktacja-za-publikacje-artykulu