Transport przesyłowy

Nie wszystkie substancje możemy przetransportować w tradycyjny sposób przy użyciu samochodów bądź kolei. Do nietypowego rodzaju transportu, który umożliwia przewożenie specyficznych towarów jest transport przesyłowy. Polega on na przesyłaniu ładunków za pomocą rurociągów, taśmociągów bądź przewodów.

Zazwyczaj transportowane w ten sposób są:pipe

  • ropa naftowa,
  • gaz ziemny,
  • węgiel kamienny,
  • woda.

Transport tego typu jest może się odbywać zarówno między punktami w jednym mieście jak również między państwami . Największą zaletą transportu przesyłowego jest bardzo niski koszt eksploatacji a także bardzo szybka przesyłka.