Możliwości zwiększenia bezpieczeństwa w lotnictwie

Sektor lotniczy jest prawdopodobnie jednym z niewielu obszarów przemysłu, w których tak wysoką wagę przykłada się do kwestii bezpieczeństwa, analizy zagrożeń i maksymalnej redukcji ryzyka. Począwszy od producentów elementów wykorzystywanych w produkcji samolotów, po linie lotnicze świadczące usługi w zakresie transportu osób i towarów, każdy etap działalności związanej z lotnictwem musi spełniać najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa oraz nastawić się na ciągłe doskonalenie, bez którego nie może być mowy o utrzymaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa. Jakie możliwości są w tym zakresie dostępne obecnie dla producentów, jakie normy i standardy muszą być spełniane dla zapewnienia bezpieczeństwa w lotnictwie oraz z jakimi zagrożeniami należy liczyć się podejmując działania w sektorze lotnictwa?

Podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa w lotnictwie

Nawet najmniejsze wady produktów lub usług mogą mieć fatalne skutki w branży o tak wysokim poziomie ryzyka jak lotnictwo. Wykorzystywana do transportu ludzi i towarów flota lotnicza wymaga dopracowania każdego pojedynczego elementu tworzącego maszynę do perfekcji – każda część, system czy usługa wymagana do operowania samolotami musi działać niezawodnie, bo nawet drobny błąd może w najlepszym scenariuszu doprowadzić do nieuruchomienia się maszyny, a w najgorszym do poważnych awarii w trakcie lotu kończących się rozbiciem się samolotu, wybuchami, zniknięciem z radarów.

Wysokie oczekiwania w zakresie jakości wykonania, bezpieczeństwa i niezawodności części, projektu, produkcji i obsługi są tutaj całkowicie uzasadnione.

Warto oczywiście przyznać, że nawet perfekcyjnie dopracowana maszyna spełniająca najwyższe międzynarodowe standardy jakości i bezpieczeństwa w każdym elemencie może, w wyniku nieoczekiwanych usterek, wypadków losowych czy zagrożenia z zewnątrz stworzyć bezpośrednie zagrożenie dla pasażerów, pilotów, obsługi, towarów, przypadkowych osób (jeśli zdarzyłoby się rozbicie samolotu o ziemię), a także środowiska. W związku z powyższym przeprowadzanie ścisłych, regularnych kontroli systemów zabezpieczeń i stanu technicznego maszyn jest równie istotne, co dopełnienie wymogów jakości na etapie produkcji maszyn lotniczych.

Normy regulujące poziom bezpieczeństwa w lotnictwie – najważniejsze standardy międzynarodowe

Podstawowym mechanizmem gwarantowania bezpieczeństwa i jakości w jakimkolwiek sektorze przemysłu są uznane na arenie międzynarodowej standardy i normy opracowane na podstawie obowiązujących przepisów i norm prawnych, ale także dobrych praktyk i wypracowanych przez lata standardów jakości spotykanych wśród największych przedstawicieli branży. Z perspektywy lotnictwa, najważniejszym wyznacznikiem standardów dla bezpieczeństwa jest norma AS/EN 9100:2018. Struktura normy opiera się o podstawowe założenia normy ISO 9001, przez co kładzie szczególny nacisk na zarządzanie ryzykiem i ciągłe doskonalenie, ale jednocześnie skupia się na specyficznych obszarach ryzyka i wymogach bezpieczeństwa dla sektora lotniczego. Norma AS/EN 9100 jest uznana międzynarodowo i stosowana zarówno w krajach europejskich, jak i Ameryce oraz Azji.

Bezpieczeństwo w lotnictwie

Wśród najważniejszych założeń normy EN 9100 pojawiają się m.in. kwestie bezpieczeństwa wyrobu, zarządzania ryzykiem i zmianą, ochrony przed fałszywymi, nieoryginalnymi częściami, eliminacji ryzyka wywołanego czynnikiem ludzkim oraz zwiększania świadomości bezpieczeństwa na każdym szczeblu działalności. Normę AS/EN 9100 mogą stosować organizacje w całym sektorze lotniczym, a więc zarówno firmy zajmujące się projektowaniem i produkcją maszyn oraz ich części, jak i firmy konserwatorskie i dystrybutorskie działające na skalę lokalną bądź globalną.

W jaki sposób podnieść bezpieczeństwo lotnictwa?

Planowanie działań w kierunku podniesienia poziomu bezpieczeństwa w branży lotniczej powinno opierać się przede wszystkim o nacisk na skuteczną implementację założeń normy EN 9100. Wprowadzając skuteczny system zarządzania bezpieczeństwem i jakością dopasowany specyficznie do wymagań i charakterystyki lotnictwa, firmy działające w całym łańcuchu dostaw są w stanie znacząco ograniczyć ryzyko wystąpienia pomyłek dotyczących półproduktów, elementów konstrukcyjnych oraz gotowych maszyn, a także błędów w zakresie realizacji usług związanych z branżą lotniczą.

Wdrożenie AS/EN 9100:2018 jest formalnym potwierdzeniem podjętej strategii działania nakierowanej na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, pełną świadomość ryzyka i zagrożeń oraz aktywne dążenie do ciągłego doskonalenia. Posiadanie certyfikatu EN 9100 pozwala otrzymać licencję na prowadzenie wymiany handlowej dla branży lotniczej, uzyskać wpis do bazy danych Internetowego Systemu Informacyjnego o Dostawcach OASIS oraz uzyskać status zaufanego dostawcy, niezbędny gdy producent chce uzyskać wartościową pozycję na rynku. Certyfikacja EN 9100 jest wymagana  w firmach i instytucjach branży lotniczej i kosmonautycznej, we wszystkich obszarach łańcucha dostaw.

Jeśli zainteresowało Cię bezpieczeństwo w lotnictwie i certyfikacja zgodnie z EN 9100 to odwiedź stronę Bureau Veritas, na którym znajdziesz więcej informacji na ten temat.

WWW: https://www.bureauveritas.pl/
E-mail: biuro@bureauveritas.com
Telefon:+48 22 549 04 00