Jak działa tachograf

Tachograf jest urządzeniem pomiarowym. Zapisuje on drogę, jaką przejechał dany pojazd. Dodatkowo, każda czynność i prędkość pojazdu w danej chwili, zostaje zarejestrowana. Poza tym, tachograf jest w stanie określić, kiedy kierowca odpoczywał, a kiedy prowadził pojazd. Jest to więc urządzenie, które może nam dostarczyć mnóstwo różnych informacji. Tachograf jest niezbędny w wielu przypadkach pojazdów. Warto jednak wiedzieć, że urządzenie tego typu nie musi być instalowane w każdym samochodzie. W Unii Europejskiej obowiązuje nakaz posiadania tachografu w każdym pojeździe ciężarowym czy w autokarach. Nakaz ten ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Dzięki takiemu urządzeniu możliwe jest kontrolowanie limitu pracy wykonywanej przez kierowcę. Poszukujesz sprawdzonego tachografu? Jak działa i jakie ma funkcje

Tachograf, jako urządzenie pomiarowe, ma za zadanie w pewien sposób ‘’zbierać’’ informacje o aktywności pojazdu w trakcie jazdy oraz w spoczynku. Urządzenie to stworzone zostało do zapisywania wszelkich zmianach, jakie dokonywane są przez kierowcę. Wmontowanie tachografu jest konieczne w przypadku wielkogabarytowych samochodów. Funkcje tachografu pozwalają nam na rozpoznanie, kiedy kierowca pozostawał na trasie, a kiedy w spoczynku. Dodatkowo, na urządzeniu rejestrowane są wszelkie zmiany i czynności, jakich dokonuje kierowca. Wszystko to służy bezpieczeństwu na drogach, zwłaszcza na autostradach. Samochody ciężarowe lub dostawcze często bowiem mogą stanowić zagrożenie, gdy ich wyposażenie i zabezpieczenie nie jest odpowiednie.

Tachodrive 4 - Kajtech

Czemu istnieje konieczność posiadania tego urządzenia?

Warto najpierw wyszczególnić pojazdy, które koniecznie muszą mieć zamontowany tachograf. Są to przede wszystkim wszystkie samochody ciężarowe i dostawcze. Ze względu na wzmożony ruch na ulicach i autostradach, istnieje ryzyko spowodowania wypadku. Samochody ciężarowe są duże i ciężkie, dlatego też mogą one stanowić większe zagrożenie niż zwykłe pojazdy. Dlatego konieczne jest montowanie odpowiednich tachografów w tirach, autokarach i tego typu pojazdach. Urządzenie dodatkowo musi być dobrane pod względem jakości – niektóre tachografy mogą zawodzić. Konieczność posiadania tachografu podyktowana jest bezpieczeństwem na drogach. Urządzenie pomiarowe, którym jest tachograf pokazuje dokładne dane, dzięki czemu możliwe jest kontrolowanie jazdy.

Kiedy nie musimy posiadać tachografu

Istnieje pewna grupa pojazdów, w których nie musimy koniecznie montować tachografu. Są to przede wszystkim pojazdy sił zbrojnych. Poza tym, pojazdy wykorzystywane w celach nauki jazdy, również nie mają konieczności posiadania tachografu. Tak samo jest z samochodami służącymi do oferowania pomocy drogowej. W momencie, gdy przewożona rzecz w danym pojeździe nie przekracza wagi 3,5 tony – pojazd również nie musi być zaopatrzony w tachograf. Nie inaczej jest w przypadku samochodu, który służy do przewozu 9 osób. Warto dodać, że rolnicy również są zwolnieni z tego obowiązku.