Inwestycje w Polsce – eksport i środki transportu

Zainteresowanie Polską wśród zagranicznych inwestorów obserwujemy od czasu, gdy kraj stał się niezależny gospodarczo i wstąpił do Unii Europejskiej. Związane jest to przede wszystkim z faktem, iż spośród nowych członków to Polska jest największym i najludniejszym krajem, a tym samym stanowi duży rynek zbytu.

Największe inwestycje lokowane są w dużych miastach a także na obszarach uprzemysłowionych. Najwięcej przedsięwzięć zagranicznych ulokowanych jest w województwie mazowieckim a szczególnie w Warszawie. Inne województwa, w których coraz częściej zagraniczni inwestorzy lokują swój kapitał to małopolska oraz Śląsk.

Sektorem gospodarki, w którym dokonano największej liczby ważnych inwestycji to przemysł. Najczęściej dzieje się tak, że zagraniczni inwestorzy kupują istniejące już zakłady przemysłowe. Nowi właściciele podnoszą je niejednokrotnie z upadku. W ostatnim czasie duże znaczenie mają inwestycje w usługi a zwłaszcza w pośrednictwo finansowe. Należy także wymienić inwestycje w obszarze turystyki, telekomunikacji czy handlu. Najlepiej widoczne są jednak inwestycje, które obejmują sieci hipermarketów i stacje benzynowe.

Najwięcej zagranicznych inwestycji w Polsce pochodzi z Francji, Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych.

Środki transportu

Współcześnie przy eksporcie i imporcie bardzo ważną rolę odgrywa właściwe zaplecze transportowe. Nie wszystkie firmy je jednak posiadają. Większość firm, które nie posiadają własnych środków transportu korzysta z leasingu bądź wynajmuje firmę transportową do przewożenia za granicę swoich towarów.

Środki transportu

Jeszcze kilkanaście lat temu towary na eksport wywożone były drogą lądową – pociągami. Załadunek, rozładunek i sama droga bardzo wydłużały jednak czas dystrybucji produktów. Dlatego z czasem najlepszym środkiem transportu do eksportu i importu stały się ciężarówki, popularnie zwane tirami. Można nimi w znacznie krótszym czasie dostarczyć towar.Wiele z tych ciężarówek jest odpowiednio przystosowana do przewożenia specjalnych towarów, takich jak inwentarz zwierzęcy czy produkty wymagające odpowiednio niskiej temperatury. Do przewożenia tych ostatnich używa się samochodów – chłodni.

Oczywiście istnieją również pewne ograniczenia. Tam, gdzie trudno byłoby dojechać dużym samochodem, korzysta się z innych środków transportu – lotniczego bądź morskiego. Wydłużają one czas eksportu czy importu towarów głównie przez potrzebę ich załadowania i wyładowania oraz przewiezienia w odpowiednie miejsce.

Eksport bezpośredni

Eksport bezpośredni występuje wtedy, gdy producent sam zajmuje się zbytem swoich towarów za granicą. Ten rodzaj eksportu wymaga pewnej specjalistycznej wiedzy i znajomości technik handlu międzynarodowego.

Eksport bezpośredni wymaga wiele wysiłku ale płynie z niego wiele korzyści. Przede wszystkim sprzedaż towarów staje się bardziej opłacalna, bowiem producent ma z niej zyski. Ponadto eksport bezpośredni stwarza doskonałą okazję do zdobycia cennej wiedzy o międzynarodowym rynku, w tym dokładnego poznania konkurencyjnych firm i ich działalności. Dzięki samodzielnemu wysyłaniu wytworów, nie jest się w tym przypadku tak zależnym od pośredników. W końcu, mamy większą możliwość wpływania na proces sprzedaży.

Eksport bezpośredni to trudny orzech do zgryzienia. Firmy, które chcą się na większą skalę zajmować samodzielną sprzedażą zagraniczną muszą niejednokrotnie utworzyć w przedsiębiorstwie specjalny dział eksportu, postawić na reklamę i marketing. Kadra zarządzająca i nie tylko musi poznać tajniki technik handlu zagranicznego. To wszystko wymaga pewnej reorganizacji w firmie i dodatkowych nakładów finansowych.