Egipt a eksport towarów

Położenie Egiptu

Egipt leży na południowo-wschodnim rogu Morza Śródziemnego, na pograniczu dwóch kontynentów: Azji i Afryki, co nie jest bez znaczenia. Egipt ponadto tworzy wraz z Tunezją, Libią, Marokiem i Algierią tzw. afrykańską strefę śródziemnomorską, ważną z punktu widzenia interesów gospodarczych Polski na kontynencie afrykańskim, jak również szeroko pojętych interesów gospodarczych Europy (w czerwcu 2001 roku UE podpisała Egiptem umowę stowarzyszeniową). Kraj ten należy do najważniejszych partnerów handlowych Polski w Afryce i na Bliskim Wschodzie.

Towary, na które jest popyt w Egipcie

Na liście towarów najczęściej eksportowanych do Egiptu znajdują się: maszyny i urządzenia oraz ich części (lampy, zawory i armatura, akumulatory, piece, pompy itp.), szyny kolejowe i półfabrykaty hutnicze, produkty mineralne (węgiel i koks, nawozy sztuczne, barwników syntetycznych, farmaceutyków),artykuły konsumpcyjne trwałego użytku   (sprzęt gospodarstwa domowego, szkło i porcelana stołowa), produkty pochodzenia zwierzęcego (głównie mleko w proszku, masło i bydło), wyroby przemysłu drzewo-papierniczego, chemikalia, wyroby z metali nieszlachetnych (kątowniki, profile stalowe, maszynki do golenia, blachy), pojazdy samochodowe do przewozu osób oraz części i akcesoria, urządzenia odbiorcze dla telewizji, artykuły spożywcze (w tym mięso, fasola), sprzęt medyczny, wyposażenie dla przemysłu włókienniczego i poligraficznego,   Łącznie lista obejmuje ponad 300 pozycji, które Polska eksportuje na rynek egipski.

Eksport do Egiptu
Jak zawiązać współpracę z Egiptem?

Możliwości rozszerzenia wzajemnej współpracy rysują się również w podejmowaniu przez firmy polskie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych z partnerami egipskimi, np. przy utrzymaniu w ruchu, modernizacji, czy rozbudowie już istniejących obiektów, a także poprzez udział w budowie nowych inwestycji w różnych dziedzinach gospodarki egipskiej, w tym w: energetyce, eksploatacji ropy naftowej, motoryzacji, ochronie środowiska i turystyce, przemyśle chemicznym (w tym przerób egipskich fosforytów przy wykorzystaniu polskich technologii), przetwórstwie żywności (maszyny i linie technologiczne), metalurgii, przemyśle tekstylnym, stoczniowym czy cementowym.