Działalność firm TSL – jak wygląda w praktyce?

TSL to dość popularny skrót branżowy odnoszący się do wszelkich działań łączących w sobie usługi transportu, spedycji i logistyki. TSL łączy w sobie firmy reprezentujące wszystkie wymienione gałęzie przemysłu transportowego, tworząc tym samym kompleksową obsługę przewozów transportowych. Działalność firm z branży TSL obejmuje więc nie tylko sam przewóz przesyłek, ale również ich spedycję oraz logistykę, a więc pokrywa wszystkie elementy konieczne podczas procesu transportowego. Na czym dokładnie polega działalność firm TSL?

T jak transport

Pierwszym członem działalności firm TSL jest sam transport, a więc wszelkie działania mające na celu przemieszczenie towarów, ludzi lub przedmiotów z punktu do punktu. W obrębie firm TSL znajdują się te zajmujące się transportem lądowym (zarówno samochodowym, jak i kolejowym), a także firmy obsługujące transport międzynarodowy powietrzny i wodny.

Zapotrzebowanie na firmy zajmujące się transportem dóbr rośnie nieustannie, a biorąc pod uwagę kierunek rozwoju świata i zjawisko globalizacji, popularność i znacznie firm transportowych będzie rosło nieustannie.

Firmy TSL to oczywiście przedsiębiorcy zajmujący się transportem na skalę przemysłową, a więc wszyscy ci, którzy w swojej flocie posiadają możliwości przewożenia towarów na dużą skalę. Nie należy przy tym dyskredytować jednak możliwości firm kurierskich, które również są znaczącym elementem branży TSL. Transport paczek prywatnych jest dziś równie popularny jak import i eksport towarów poza granice kraju.

schnaider group wrocław

S jak spedycja

Aby transport był jednak możliwy nie wystarczą specjalistyczne środki transportu i osoby zdolne je obsługiwać. Kolejnym istotnym elementem TSL jest więc spedycja, a więc wszelkie działania odpowiadające za organizację procesu przewozowego. Osoby odpowiedzialne za obsługę spedycyjną transportu muszą zajmują się między innymi takie planowanie przewozu towarów, by cały proces był bezpieczny i komfortowy zarówno dla przewożonego towaru, jak i osób dokonujących jego transportu. Dział spedycji zajmuje się więc przygotowywaniem dokumentów przewozowych, których dokładne i rzetelne wypełnienie jest podstawą dobrego transportu. To do spedytora należy też decyzja o doborze odpowiedniego dla danych towarów środka transportu. Spedytorzy muszą pamiętać też o konieczności ubezpieczenia towarów, odbierania ich od nadawcy i przekazywania do odbiorcy za pomocą zaplanowanego środka transportu. Można więc powiedzieć, że jest ona swoistym łączeniem pomiędzy nadawcą, a odbiorcą przesyłki.

L jak logistyka

Spedytor to element fizycznego przygotowania towarów do wysyłki. Transport to oczywiście sam proces ich przewozu. Tym, czego brakuje jeszcze do stworzenia płynnie działającej formuły jest logistyka, a więc dział zajmujący się logicznym planowaniem przewozu. To po stronie logistyki leży takie rozłożenie sił firmy i zaplanowanie przewozów, by w procesie nie powstawały żadne przestoje czy straty. Logistyk musi kontrolować przebieg czynności wykonywanych przez działy spedycji i transportu oraz umiejętnie rozkładać ich pracę. Logistyka zajmuje się również obsługą klientów, a więc przyjmowaniem i realizacją zamówień, czy też bezpośrednim kontaktem z klientem. Ostatecznie to właśnie dział logistyki odpowiada za przyjmowanie danych zamówień i określanie potencjału i powodzenia danego procesu w określonej konfiguracji działań. Bez logistyki praca całej branży TSL wyglądałaby chaotycznie i nie posiadała odpowiedniej struktury. A to przecież właśnie od przemyślanych działań zależy powodzenie procesu transportowego.

Firmy TSL to niewątpliwie przedsiębiorcy, którzy  mogą liczyć na nieustannie wzrastające zapotrzebowanie rynku. To, w jaki sposób będą działać ich poszczególne działy i jak zostanie zorganizowana komunikacja między nimi będzie miało bezpośredni wpływ na sukces całej firmy.