Czas pracy kierowcy

Zgodnie z ustawą o pracy kierowców z dnia 24 sierpnia 2001 r. Dz.U. 2001 Nr 123 póz. 1354 z późniejszymi zmianami kierowca jest zobligowany do przestrzegania szeregu obostrzeń odnoszących się do pracy przewoźnika.

Czasy jazdy i odpoczynku zawodowego kierowcy
Czas jazdy dziennej norma 9 godzin
wydłużony dozwolone aż do 10 godzin, dwa razy w tygodniu
Dopuszczalny czas jazdy w tygodniu dozwolone aż do 56 godzin, w odniesieniu do 6 okresów jazdy dziennej
* w czasie dwóch kolejnych tygodni 90 godzin
Maksymalny czas trwania nieprzerwanej jazdy 4 godziny 30 minut
Przerwy co najmniej 45 minut lub 3 razy co najmniej 15 minut, lub co najmniej 30 minut + co najmniej 15 minut
Odpoczynek dzienny (1 kierowca) norma 11 kolejnych godzin / 24 godziny
skrócenie 9 kolejnych godzin 3 razy w tygodniu, z rekompensatą przed końcem kolejnego tygodnia
podzielenie dozwolone: długość trwania odpoczynku jest zwiększona do 12 godzin w przypadku podzielenia na dwa lub trzy okresy, z czego jeden składający się z 8 kolejnych godzin. Długość trwania każdego z pozostałych okresów nie może być mniejsza niż 1 godzina
Odpoczynek dzienny (załoga dwuosobowa) 8 kolejnych godzin w okresie 30 godzin
Odpoczynek dzienny (przewóz pociągiem lub promem) dozwolona pojedyncza przerwa w odpoczynku, pod pewnymi warunkami; w tym wypadku, długość odpoczynku powiększa się o 2 godziny
Odpoczynek tygodniowy norma dziennym, po 6 okresach jazdy 45 kolejnych godzin, wraz z odpoczynkiem
skrócenie dozwolone: 36 kolejnych godzin w miejscu zamieszkania kierowcy/ lub w miejscu pobytu pojazdu, albo 24 kolejne godziny po za miejscem zamieszkania kierowcy lub miejscem pobytu pojazdu rekompensata: jednorazowe odebranie przed końcem trzeciego tygodnia po tygodniu, którego to dotyczy
przypadek szczególny: przewóz pasażerów i inny niż regularny okres odpoczynku tygodniowego może być odłożony na koniec 12 dnia i dołączony do odpoczynku drugiego tygodnia

Powyższe dane zaprezentowane w tabeli są aktualne i wynikają z ustawy o pracy kierowców z dnia 24 sierpnia 2001 r. Dz.U. 2001 Nr 123 póz. 1354. Wszystkie wątpliwości dotyczące czasu pracy oraz odpoczynku można konsultować z ministerstwem transportu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*